Hotărârea nr. 55/2008

HCL 55 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Atmosferei nr. 1B”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 575,17 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.