Hotărârea nr. 54/2008

HCL 54 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Albiţei nr. 2D”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 226,98 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.