Hotărârea nr. 53/2008

HCL 53 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul. Iuliu Maniu nr. 78-92”, sector 6, pentru modernizare piaţă pe un teren în suprafaţă de 3.641,62 m.p., domeniul public al Municipiului Bucureşti administrat de Administraţia Pieţelor Sector 6, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 95/12.05.2005

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.