Hotărârea nr. 52/2008

HCL 52 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Taberei nr. 24”, sector 6, pentru concesionare în vederea construirii unui sediu-birouri şi café bar, pe un teren în suprafaţă de 272 m.p., domeniul privat al statului

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.