Hotărârea nr. 51/2008

HCL 51 din 25.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind desfăşurarea activităţilor de ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 6 şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică ANEXA la HCL 51 – 25.03.2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.