Hotărârea nr. 50/2008

HCL 50 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 71B”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 3.702 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.