Hotărârea nr. 5/2008

HCL 5 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Ştatului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 6 – ANEXA 1 – HCL 5 – 12.02.2008 – ANEXA 2 – HCL 5 – 12.02.2008 – ANEXA 3 – HCL 5 – 12.02.2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.