Hotărârea nr. 49/2008

HCL 49 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Centurii nr. 3A”, sector 6 pentru construire edificabil cu funcţiunea de locuinţă, birouri şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 291.34 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.