Hotărârea nr. 48/2008

HCL 48 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Arheologilor nr. 2A”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 555,8 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.