Hotărârea nr. 47/2008

HCL 47 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Apusului nr. 52A”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 120 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.