Hotărârea nr. 46/2008

HCL 46 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Nicolae Filimon nr. 5”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 424,99 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.