Hotărârea nr. 45/2008

HCL 45 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 163”, sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1.579,74 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.