Hotărârea nr. 44/2008

HCL 44 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Ernest Juvara nr. 3-3A-5-7”, sector 6 pentru construire birouri şi locuinţe pe un teren în suprafaţă de 1.138 m.p., parţial proprietate particulară persoane juridice, parţial face parte din categoria domeniu privat al Municipiului Bucureşti (revendicabil), teren proprietate persoane juridice 878,02 m.p., teren propus spre concesionare cca. 260 m.p.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.