Hotărârea nr. 43/2008

HCL 43 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Doftanei nr. 47, nr. 49-51”, sector 6, pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 4516 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.