Hotărârea nr. 42/2008

HCL 42 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Sculptorilor nr. 56”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 1.601,66 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.