Hotărârea nr. 41/2008

HCL 41 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Studioului nr. 26-28”, sector 6 pentru construire locuinţe pe un teren în suprafaţă de 490,94 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.