Hotărârea nr. 4/2008

HCL 4 din 12.02.2008 -Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 ANEXA la HCL 4 – 12.02.2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.