Hotărârea nr. 39/2008

HCL 39 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr.222-224”, sector 6 pentru construire locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 8.800 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.