Hotărârea nr. 38/2008

HCL 38 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 350-358”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 41.300 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.