Hotărârea nr. 33/2008

HCL 33 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tabără de dezvoltare Personală. Proiect de intervenţie privind copilul cu comportament delincvent sau predelincvent” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6 ANEXA la HCL 33 – 12.03.2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.