Hotărârea nr. 32/2008

HCL 32 din 12.03.2008 -Hotărâre privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Fundaţia Sfânta Irina

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.