Hotărârea nr. 31/2008

HCL 31 din 12.03.2008 -Hotărâre privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Asociaţia „Semn de Viaţă”

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.