Hotărârea nr. 29/2008

HCL 29 din 12.03.2008 -Hotărâre privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.