Hotărârea nr. 28/2008

HCL 28 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Fotbalişti” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6 ANEXA la HCL 28 – 12.03.2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.