Hotărârea nr. 27/2008

HCL 27 din 12.03.2008 -Hotărâre privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Asociaţia Umanitară Equilibre

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.