Hotărârea nr. 26/2008

HCL 26 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Apartamentul social pentru fete” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6 ANEXA la HCL 26 – 12.03.2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.