Hotărârea nr. 25/2008

2008 03 12 HCL 025 din 12.03.2008 -Hotărâre privind colaborarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Fundaţia Crucea Alb Galbenă România pentru asigurarea finanţării şi realizării în comun a proiectului ,,Sprijin la Bătrâneţe”

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.