Hotărârea nr. 24/2008

HCL 24 din 12.03.2008 -Hotărâre privind acordarea de scutiri de la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.