Hotărârea nr. 23/2008

HCL 23 din 12.03.2008 -Hotărâre privind aprobarea programului privind Ocuparea Temporară a Forţei de Muncă

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.