Hotărârea nr. 22/2008

HCL 22 din 26.02.2008 -Hotărâre privind Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.