Hotărârea nr. 21/2008

HCL 21 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard 1 Mai nr. 49 ”, sector 6 pentru construire complex locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 10.266.72 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.