Hotărârea nr. 20/2008

HCL 20 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Corvinilor nr. 5 ”, sector 6, pentru construire locuinţe şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 648,10 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.