Hotărârea nr. 2/2008

HCL 2 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea unor posturi suplimentare aferente personalului nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 6

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.