Hotărârea nr. 19/2008

HCL 19 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevard Iuliu Maniu nr. 516 ”, sector 6 pentru construire edificabil cu funcţiunea locuinţe, birouri şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 2.025 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.