Hotărârea nr. 188/2008

HCL 188 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.