Hotărârea nr. 18/2008

HCL 18 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Preciziei nr. 20A”, sector 6 pentru construire edificabil cu funcţiunea locuinţe, birouri, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 4.325 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.