Hotărârea nr. 15/2008

HCL 15 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Drumul Taberei nr. 1 ”, sector 6 pentru construire locuinţe , pe un teren în suprafaţă de 2.200 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.