Hotărârea nr. 14/2008

HCL 14 din 12.02.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 298 A”, sector 6 pentru construire complex multifuncţional pe un teren în suprafaţă de 17.695 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.