Hotărârea nr. 128/2008

HCL 128 – Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.