Hotărârea nr. 121/2008

HCL 121 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Cernişoara

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.