Hotărârea nr. 120/2008

HCL 120 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 283-293” sector 6, pentru construire locuinţe şi servicii anexe, pe un teren în suprafaţă de 4.476,89 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.