Hotărârea nr. 12/2008

HCL 12 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “bd. Iuliu Maniu nr. 19A-E”, sector 6 pentru construire locuinţe, hotel şi birouri pe un teren în suprafaţă de 14.321 m.p., proprietate particulară persoană juridică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.