Hotărârea nr. 119/2008

HCL 119 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Şoseaua Cotroceni nr. 23A” sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă de 102,30 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.