Hotărârea nr. 118/2008

HCL 118 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 75” sector 6, pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 1.018,94 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.