Hotărârea nr. 117/2008

HCL 117 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 152-154 şi Str. Valea Largă nr. 74-76”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 58.863,42 m.p. proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.