Hotărârea nr. 116/2008

HCL 116 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 286”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 647,82 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.