Hotărârea nr. 115/2008

HCL 115 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Valea Lungă nr. 47D”, sector 6 pentru construire locuinţe, birouri, comerţ, pe un teren în suprafaţă de 1.761,16 m.p., proprietate particulară persoană juridică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.