Hotărârea nr. 114/2008

HCL 114 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Piscul Crăsani nr. 15B”, sector 6 pentru construire locuinţe colective, pe un teren în suprafaţă de 2.414,9 m.p., proprietate privată persoană juridică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.