Hotărârea nr. 113/2008

HCL 113 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 415A”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 1.159,7 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.