Hotărârea nr. 112/2008

HCL 112 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 25”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.